Actuacions

Administracions que no col·laboren amb el Síndic o que incompleixen les seues resolucionsAdministració Expedient Matèria Assumpte
Mancomunitat Espadà Millars 202200693 Indústria, agricultura, comerç i turisme / Industria, agricultura, comercio y turismo Falta de respuesta recurso de reposición.