Actualidad

  • Inicio >
  • Actualidad >
  • El síndic demana a l’Ajuntament d’Alacant que totes les persones discapacitades es beneficien de les bonificacions de les piscines municipals

Actualidad del Síndic

El síndic demana a l’Ajuntament d’Alacant que totes les persones discapacitades es beneficien de les bonificacions de les piscines municipals

02-12-2011
El síndic demana a l’Ajuntament d’Alacant que totes les persones discapacitades es beneficien de les bonificacions de les piscines municipals

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha suggerit a l’Ajuntament d’Alacant que estudie la possibilitat de modificar l’ordenança reguladora del preu per utilitzar les instal·lacions esportives municipals, amb l’objectiu de permetre el gaudi de les piscines a totes les persones discapacitades. Actualment, solament els discapacitats empadronats a Alacant poden beneficiar-se d’un 50% de descompte del preu habitual, a títol individual.

La petició del defensor del poble valencià a l’alcaldessa d’Alacant, Sonia Castedo, es justifica en la queixa presentada per una persona discapacitada, en la qual denuncia davant el Patronat Municipal d’Esports la discriminació que experimenta, segons el seu parer, perquè el Patronat li exigix empadronar-se a Alacant per a beneficiar-se de la bonificació.

En un primer escrit, José Cholbi va recomanar a l’alcaldessa que valorara la conveniència de modificar esta ordenança reguladora. Sonia Castedo va respondre que l’Ajuntament sempre planifica els seus servicis tenint en compte quin ús se’n farà o si n’hi haurà molta demanda pels veïns dels pobles de la comarca i província, com també per part de la població que es troba de pas per la ciutat. Tanmateix, afirmava que esta extensió dels servicis implica un esforç econòmic que, ara per ara, no pot ampliar.

L’alcaldessa afegix en el seu escrit de resposta al síndic que, quan es troben limitades les competències municipals, correspon a l’administració autonòmica i estatal dur a terme una política d’homogeneïtzació dels servicis i evitar que el fet de viure en un altre lloc comporte que les persones tinguen un accés pitjor als servicis públics.

No obstant això anterior, José Cholbi ha insistit davant la corporació municipal alacantina sobre la necessitat de revisar l’ordenança reguladora del preu públic per utilització d’instal·lacions esportives municipals, a fi que les persones discapacitades puguen beneficiar-se de la bonificació del 50% del preu, independentment del lloc en què estiguen empadronades.

Noticias relacionadas