Actualidad

  • Inicio >
  • Actualidad >
  • El síndic obri una queixa d’ofici per comprovar el grau d’igualtat real i efectiva en els cicles d’ESO i batxillerat de la Comunitat Valenciana

Actualidad del Síndic

El síndic obri una queixa d’ofici per comprovar el grau d’igualtat real i efectiva en els cicles d’ESO i batxillerat de la Comunitat Valenciana

24-11-2011
El síndic obri una queixa d’ofici per comprovar el grau d’igualtat real i efectiva en els cicles d’ESO i batxillerat de la Comunitat Valenciana

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert esta setmana una queixa d’ofici dirigida a comprovar, en l’àmbit de l’educació secundària (tant en l’ESO com en el batxillerat), si hi ha discriminació sexista que puga manifestar-se a través del sistema educatiu a la nostra Comunitat.

L’educació – assenyala el síndic – constituïx un espai privilegiat per a formar, des de la infantesa, en la convivència pacífica i fomentar la reflexió crítica sobre les desigualtats. Educar per a la democràcia implica educar en el respecte a la tolerància i en igualtat de condicions, tracte i oportunitats, la qual cosa és una garantia per a la prevenció de la violència de gènere.

La institució duu anys treballant en matèria d’igualtat i fent un seguiment del grau d’implantació, tant de la Llei orgànica 3/2007, com de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. Concretament, esta última norma establix, en l’article 51, que Amb l’entrada en vigor de la present llei es crearà la Defensoria de la Igualtat, amb l’objectiu de vigilar el compliment del que preveu esta llei. Esta Defensoria serà exercida pel Síndic de Greuges, de la manera i en les condicions que preveu la seua llei de creació.

Sense anar més lluny, a començaments del mes de novembre, el Síndic de Greuges va dictar una resolució en què feia arribar diverses recomanacions (consultar resolució sobre la aplicació de la Llei d’Igualtat) a les universitats públiques valencianes, la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, i la Conselleria de Turisme i Cultura. En este document, el síndic sol·licitava, entre altres coses, la introducció en totes les àrees, sectors i institucions del principi de transversalitat de gènere. Este principi consistix a assegurar que les polítiques que es generen en una determinada administració contribuïsquen positivament a la igualtat entre dones i homes. Així mateix, Cholbi insistia a aplicar un sistema d’avaluació en tots els sectors a fi de comprovar l’eficàcia real de les polítiques i dels programes adoptats.

També, durant l’any 2010, el defensor del poble d’esta Comunitat va tramitar una queixa sobre el llenguatge sexista en els llibres de text, la resolució de la qual va ser acceptada per la Conselleria d’Educació. Esta vegada, Cholbi suggeria a l’Administració educativa que adaptara els llibres de text i materials didàctics que pogueren incórrer en discriminació, per tal que no contingueren comportaments i estereotips que pogueren implicar discriminació entre dones i homes (vegeu la resolució sobre el llenguatge sexista als llibres de text).

I és que, segons l’opinió del síndic, tot i que són molts els èxits que s’han aconseguit en les últimes dècades quant a l’assoliment de la igualtat entre dones i homes, cal dir que en la nostra societat encara hi ha conductes i relaciones que evidencien els desequilibris existents i, per això, cal continuar avançant en este sentit.

Noticias relacionadas