Actualidad

  • Inicio >
  • Actualidad >
  • L’Ajuntament de València es compromet amb el Síndic a adoptar les mesures necessàries per a conservar un solar al carrer Ruaya destinat a un aparcament

Actualidad del Síndic

L’Ajuntament de València es compromet amb el Síndic a adoptar les mesures necessàries per a conservar un solar al carrer Ruaya destinat a un aparcament

26-10-2011
L’Ajuntament de València es compromet amb el Síndic a adoptar les mesures necessàries per a conservar un solar al carrer Ruaya destinat a un aparcament

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha rebut la contestació de l’Ajuntament de València, a través del regidor delegat de Relacions amb el Síndic de Greuges, Vicente Igual, en què accepta la recomanació que el defensor valencià li va fer arribar durant el mes d’agost, en la qual li demanava que adoptara les mesures necessàries per a conservar el solar i la seua tanca en unes adequades condicions higienicosanitàries i de seguretat.

L’inici d’esta investigació té com a origen la queixa presentada per una veïna que viu en una casa confrontant amb un solar del carrer Ruaya destinat a la construcció de garatges i un jardí a la part superior. En el seu escrit al síndic, l’afectada va denunciar que les obres van començar fa ja alguns anys, i que han estat paralitzades perquè hi han trobat restes arqueològiques al solar. La recerca va arribar a la seua fi, i des de llavors el solar es troba en deficients condicions higienicosanitàries, les quals provoquen importants molèsties per la presència de fem, rosegadors i insectes.

En este context, i després de rebre un informe inicial del Consistori de València i les al·legacions que hi va fer la persona afectada, el síndic va decidir resoldre este expedient però abans va recordar al consistori que, segons l’article 206 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, urbanística valenciana (LUV) els propietaris de terrenys, construccions i edificis hauran de mantindre en condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, i realitzar els treballs i les obres necessàries per a conservar-hi o rehabilitar-hi les condicions imprescindibles d’habitabilitat (…). Per la qual cosa, l’article 212.1 de l’esmentada norma preveu la possibilitat de dictar ordes d’execució d’obres de reparació, conservació i rehabilitació que poden comminar, així mateix, a la neteja, el tancament, la retirada de cartells o altres elements impropis de l’immoble.

Tenint en compte el que hem exposat més amunt, Cholbi ha mostrat avui la seua satisfacció per la resposta rebuda per part del regidor Vicente Igual, en la qual, entre altres coses, li comunica que s’han dirigit les ordres necessàries perquè s’adopten les mesures oportunes a fi de sanejar i omplir el solar, i deixar-lo en les condicions prèvies a l’inici de les obres. I s’han encarregat a la Delegació de Circulació i Transport els tràmits necessaris respecte del seguiment i la resolució satisfactòria de la queixa que ens ocupa.

Veure el contingut íntegre de la resolució del Síndic de Greuges sobre este assumpte. 

Noticias relacionadas