Actualidad

  • Inicio >
  • Actualidad >
  • L’Ajuntament d’Orihuela es compromet amb el Síndic a protegir l’església de Sant Agustí

Actualidad del Síndic

L’Ajuntament d’Orihuela es compromet amb el Síndic a protegir l’església de Sant Agustí

04-11-2011
L’Ajuntament d’Orihuela es compromet amb el Síndic a protegir l’església de Sant Agustí

El síndic de Greuges, José Cholbi, ha rebut la resposta del regidor de Patrimoni Històric i Natural d’Orihuela, Manuel Carlos Culiáñez, en la qual detalla les mesures que han adoptat i seguiran adoptant per protegir l’església de Sant Agustí, tal com li demanava el defensor del poble de la Comunitat Valenciana en la seua recomanació del passat mes d’octubre.

Cholbi també es va dirigir a la que aleshores es denominava Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per demanar-li que en l’àmbit de les seues competències, adopte totes les mesures que siguen necessàries per a garantir la protecció del bé de rellevància local església de Sant Agustí. El defensor confia rebre en breu una contestació satisfactòria al seu requeriment.

En el seu escrit al Síndic, el regidor delegat li comunica les mesures adoptades i que es pensen adoptar en breu. De moment, segons Culiáñez, l’arquitectessa municipal ja ha redactat un projecte que inclou les mesures necessàries a fi d’evitar la deterioració o ruïna de l’església de Sant Agustí. Este document inclou, entre altres coses: la col·locació d’una coberta provisional a la sagristia, la impermeabilització dels sostres, el tancament de forats amb malla atapeïda i la neteja interior de l’edifici. Tot això amb un pressupost total de 35.202,59 €. Així mateix, l’edil li comunica al síndic que s’ha previst dotar en els pròxims pressupostos municipals, que estan en procés de redacció, una partida adequada per a escometre les obres esmentades.

Entre les mesures que ha comentat l’edil convé destacar també una reunió futura entre la Regidoria de Patrimoni Històric i la Comissió Diocesana de Béns Culturals del Bisbat d’Orihuela-Alicante, per a tractar un possible conveni sobre este assumpte.

Esta queixa té com a origen la denúncia presentada per un veí d’esta localitat, en la qual avisava sobre l’estat d’abandó i el pèssim estat de conservació de l’església de Sant Agustí, posat de manifest en l’informe del Consell de Cultura de 2008. Segons l’interessat, esta església, que es troba tancada al públic des de fa dècades, presenta símptomes de risc d’enfonsament.

Per la seua banda, l’ajuntament va contestar al Síndic que atesa l’actual crisi econòmica, el principal problema que hi havia era el relatiu al finançament de les obres. I hi afegia que estaven elaborant un pla d’esponsorització a fi d’aconseguir l’import i el suficient nombre de patrocinadors per a poder escometre les obres, i que ja havien mantingut converses amb diverses entitats de crèdit i la idea havia estat acollida favorablement. No obstant això, l’ajuntament és conscient de la necessitat d’adoptar mesures preventives fins que es desenvolupe el pla d’esponsorització.

En la resolució del síndic, Cholbi recorda a l’ajuntament i a la Generalitat les distintes normes dirigides als poders públics a fi de garantir la conservació i promoció del patrimoni històric, cultural i artístic d’Espanya. Entre estes normes destaca l’article 4 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià, que establix, entre altres coses, que la Generalitat i les diverses administracions públiques de la Comunitat Valenciana hauran de col·laborar entre si per tal d’aconseguir millor les finalitats d’esta llei, i que a les entitats locals els correspon adoptar les mesures cautelars necessàries per a evitar la deterioració, pèrdua i destrucció dels béns de patrimoni cultural.

No és la primera vegada que el Síndic actua en este sentit a la localitat d’Orihuela. Enguany mateix, Cholbi es va dirigir a l’ajuntament oriolà a fi d’obtenir informació sobre l’estat de conservació de la torre d’en Vergonyes.

 

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic a l’Ajuntament d’Orihuela

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Noticias relacionadas