[25-10-2016] Ayuntamiento de Xàtiva. Ocupació il·legal de la via pública per part del bar Moncho. Recomanar a l’Excm. Ajuntament de Xàtiva que conteste expressament les 9 preguntes contingudes en l’escrit presentat per l’autor de la queixa amb data 20 de març de 2016.