[26-11-2015] Diputación Provincial de Valencia. Suggeriment a la Diputació Provincial de València perquè procedisca a retolar en valencià les instal·lacions de l’Oficina de Promoció Provincial.