[03-11-2016] Ayuntamiento de Alicante. Retolació exclusivament en castellà. Recomanem a l’Ajuntament d’Alacant que, dins el marc de les seues competències i en futurs treballs de retolació viària, i atés que este és un municipi de predomini lingüístic valencià, active els mecanismes necessaris perquè en futures retolacions i senyalització turística de la ciutat d’Alacant prevegen l’ús del valencià amb caràcter preferent.