[04-10-2010] Conselleria de Bienestar Social. atenció a la situació de dependència.