[08-07-2015] Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Suggeriment a la Conselleria de Sanitat perquè, en pròximes retolacions de l’Hospital de Sant Joan, observe la cooficialitat lingüística vigent a la Comunitat Valenciana.