[12-06-2013] Ayuntamiento de Calp. Recordatori de deures legals a l’Ajuntament de Calp perquè utilitze, en tots els procediments i en qualsevol forma de relació amb els administrats, la llengua cooficial que aquells trien.