[14-05-2013] Conselleria de Hacienda y Administración Pública. Impagament d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text.