[17-02-2015] Diputación Provincial de Alicante. Suggeriment a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant que promoga les actuacions necessàries per a adaptar els continguts de les seues pàgines web al valencià.