[18-09-2013] Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Mancomunidad Intermuncipal Vall del Pop. Recomanació a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i a la Mancomunitat Intermunicipal Vall del Pop, perquè en futures retolacions d’itineraris turístics i instal·lacions de panells informatius no s’excloga el valencià.