[19-02-2010] Conselleria de Bienestar Social. Atenció a la situació de dependència.