[20-03-2013] Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (*). Suggeriment a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport perquè garantisca el dret de l’alumnat a rebre ensenyament de valencià i en valencià, com també que el professorat tinga els coneixements necessaris per a impartir la docència en valencià.