[22-06-2009] Conselleria de Benestar Social. Assumpte: atenció a la dependència.