[25-02-2015] Conselleria de Sanidad. Suggeriment a la Conselleria de Sanitat perquè les informacions i els servicis, com també la retolació interior del Centre de Salut de Sagunt, donen prioritat al valencià.