[27-05-2009] Conselleria de Benestar Social. Assumpte: atenció a la dependència.