[07-04-2015] Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Recomanació a la Conselleria d’Educació perquè la pàgina web de la Subdirecció de Música CulturArts observe la cooficialitat lingüística vigent.