[21-04-2015] Ayuntamiento de Crevillent. Suggeriment a l’Ajuntament de Crevillent perquè adapte al valencià, amb caràcter preferent, la retolació viària i les plaques commemoratives, com també perquè respecte les regles normatives gramaticals del valencià.