[19-06-2012] Conselleria de Educación, Formación y Empleo. Suggeriment a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació perquè adopte les mesures necessàries a fi de garantir el dret de l’alumnat a continuar en ESO i batxillerat la modalitat lingüística en valencià que van seguir en educació primària, i que el personal docent tinga els coneixements de valencià suficients per a impartir la docència en i del valencià.