Actualitat

Actualitat del Síndic

26 de gener. Dia mundial de l’educació ambiental

26-01-2018
26 de gener. Dia mundial de l’educació ambiental

Tenim dret a exigir als poders públics mesures per a garantir l’adequada protecció del medi ambient, a fi de poder gaudir del nostre dret a viure en un medi ambient sa. Així mateix, les persones també tenim l’obligació de contribuir a la protecció i defensa del nostre entorn. Per a aconseguir-ho, l’educació mediambiental és fonamental i indispensable.

Necessitem aquesta educació per a comprendre com les nostres accions repercuteixen directament en el nostre entorn, tindre en compte el caràcter finit dels recursos naturals, modificar les nostres conductes i optar, tant per pràctiques més responsables, com per un desenvolupament més sostenible que estiga en harmonia amb el medi ambient. Ha de ser una educació sobre qüestions ambientals dirigida, no sols a les generacions de joves, sinó també a les d’adults, a fi de sensibilitzar i capacitar les persones perquè desenvolupen una actitud compromesa i responsable en la defensa i protecció del medi ambient.

Amb la finalitat que les persones puguem complir amb el nostre deure de respectar i protegir el medi ambient, la llei ens habilita per a accedir a la informació mediambiental rellevant, participar en els processos de presa de decisions de caràcter ambiental i tindre accés a la justícia quan aquests drets ens siguen negats.

Des del Síndic tramitem nombroses queixes de ciutadanes i ciutadans relacionades amb la protecció del medi ambient i l’accés a la informació mediambiental. Si creus que aquests drets estan sent vulnerats, pots consultar-nos-ho i intentarem ajudar-te.

 

Notícies relacionades