T’ajudem

Com es tramita una queixa?

El procediment que segueix el Síndic per a la tramitació de les queixes és senzill i, bàsicament, consisteix en els tràmits següents:

  1. JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ. Com a màxim, en tres dies des de l’entrada en registre de la queixa obtindràs el JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ de la seua presentació.
  1. ADMISSIÓ/ INADMISSIÓ A TRÀMIT. En un termini màxim de 15 dies hàbils s’adopta la decisió sobre la seua ADMISSIÓ A TRÀMIT. En aquest termini, el Síndic analitza si la queixa reuneix els requisits que estableix la llei del Síndic. En cas afirmatiu, et facilitarem un número d’expedient i t’informarem progressivament dels passos que fem. En cas que no la puguem admetre a tràmit, t’explicarem perquè i t’informarem d’altres vies possibles per a solucionar el teu problema.
  1. INSTRUCCIÓ. Una vegada admesa a tràmit la queixa, el Síndic es dirigeix a l’Administració afectada per informar-la del teu problema i li sol·licita que ens informe sobre allò succeït. Quan rebem aquest informe, te’l remetem perquè faces les al·legacions que consideres convenients.
  1. RESOLUCIÓ. Quan ha reunit tota la informació, el Síndic l’estudia en profunditat. Si considera que ha existit una vulneració de drets, el defensor emetrà una RESOLUCIÓ en què exposarà les seues conclusions i podrà dirigir recomanacions, suggeriments o recordatoris de deures legals a l’Administració afectada perquè se solucione el teu problema. L’Administració haurà de contestar si accepta la nostra RESOLUCIÓ o no, dins del termini màxim d’un mes.

La intervenció del Síndic conclou quan l’Administració ens comunica l’acceptació de les nostres recomanacions o les raons que justifiquen el fet de no acceptar-les.

Durant la tramitació de la teua queixa pots posar-te en comunicació amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana en qualsevol moment i consultar-nos sobre l’expedient (número gratuït: 900 210 970).