Portal de transparència

  • Inici >
  • Portal de transparència

Portal de transparència

La Junta de Coordinació del Síndic de Greuges, en la sessió duta a terme el dia 28 de setembre del 2015, va aprovar les següents:

NORMES DE LA INSTITUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES SOBRE LA TRANSPARÈNCIA I EL DRET D’INFORMACIÓ DELS CIUTADANS 

En aquestes normes es regula que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana haurà de disposar d’un Portal de Transparència, en què haurà de constar la informació següent:

  • Informació institucional organitzativa i de planificació
  • Informació de rellevància jurídica
  • Informació econòmica, pressupostària i estadística
  • Accés a la informació