Portal de transparència

Perfil del contractant

Comunicació amb l’òrgan de contractació

Nom: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

CIF: Q 5350006-B

Adreça: carrer Pascual Blasco, núm. 1 – 03001 Alacant

Telèfon: (+34) 965 937 500

Fax: (+34) 965 937 554

Web: http://www.elsindic.com

Código DIR3: I00000183

Portal de contractació electrònica: https://www.elsindic.com/licitacion-electronica

Correu electrònic: sindicdegreuges@elsindic.com

Així mateix, us informem que el perfil del contractant del Síndic de Greuges s’integra en la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana que es troba operativa i accessible en l’adreça d’Internet: http://www.contratacion.gva.es. Les persones interessades a participar o conéixer l’activitat contractual del Síndic trobaran en aquesta pàgina les licitacions en curs amb els terminis de presentació, com també les adjudicacions dutes a terme en el Síndic.