Portal de transparència

Perfil del contractant

Comunicació amb l’òrgan de contractació

Nom: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

CIF: Q 5350006-B

Adreça: carrer Pascual Blasco, núm. 1 – 03001 Alacant

Telèfon: (+34) 965 937 500

Fax: (+34) 965 937 554

Web: http://www.elsindic.com

Código DIR3: I00000183

Portal de contractació electrònica: https://www.elsindic.com/licitacion-electronica

Correu electrònic: sindicdegreuges@elsindic.com

Activitat de contractació del Síndic de Greuges: