Actuacions

Queixes, suggeriments i recomanacions

Què voleu cercar?

D'acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l'accés de la ciutadania a les recomanacions i suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades, una vegada que ha transcorregut el període de set dies des de la seua emissió, en la llengua que el ciutadà o la ciutadana haja triat per a relacionar-se amb la institució. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal en totes les nostres resolucions.

En aquest apartat trobareu queixes que, al llarg de la seua tramitació, s'han solucionat gràcies a la intervenció del Síndic i la col·laboració de l'Administració afectada. Per tant, en aquests casos no ha calgut concloure l'expedient amb una resolució a l'Administració.

Resultats de la cerca

S'han trobat 14746 coincidències