Avís legal

Avís legal

El domini en Internet “elsindic.com” és titularitat del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, carrer de Pasqual Blasco, núm. 1, 03001 Alacant, Espanya, telèfon (+34) 965 93 75 00. Fax: (+34) 965 93 75 54. Correu electrònic: sindicdegreuges@elsindic.com. CIF: Q5350006B.

Este és un lloc web que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana posa a disposició de les persones usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és facilitar l’accés a la informació i als servicis que presta la institució, i al mateix temps donar projecció al Síndic, el defensor dels ciutadans i de les ciutadanes, i a la seua activitat.

La web i tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, el so, les bases de dades i qualsevol altre material, són propietat del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, d’algun organisme vinculat a esta institució o bé de tercers que n’hagen autoritzat l’ús.

Tots els drets d’esta web estan reservats. No es permet modificar el lloc web ni els seus continguts.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana complirà de manera estricta la normativa vigent a cada moment sobre la protecció de dades de caràcter personal, adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de la persona usuària i en preservarà la privacitat i confidencialitat.

La informació administrativa facilitada a través d’esta web no substituïx la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment en el DOCV i en altres diaris oficials, que són l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana no es fa responsable del contingut, l’exactitud i l’actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que conste al lloc web, o d’aquella a què es remeta a partir d’enllaços a sistemes externs.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana no garantix que la web i el servidor estiguen llibres de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguen utilitzar serviran per a emmagatzemar informació que permeta identificar la persona física usuària de la web.