MESURES EXCEPCIONALS DAVANT DEL CORONAVIRUS

Títols de famílies nombroses i monoparentals
La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives prorroga fins al 14/03/2021 la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals que hagen caducat o que caduquen entre l'01/06/2019 i el 13/03/2021, si continuen complint els requisits previstos. Els títols i carnets que caduquen durant aquest període hauran de sol.licitar-ne la renovació en finalitzar l'estat d'alarma i quan escaiga en cada cas.
Veure més

Exercici 2019

 • Queixes ateses

  4.528

 • Queixes d'ofici obertes

  33

 • Resolucions

  6.476

 • Actuacions

  30.136

 • Reclamacions sobre l'actuació del Síndic

  2

Exercici 2020

 • Queixes ateses

  2.841

 • Queixes d'ofici obertes

  25

 • Resolucions

  1.296

 • Actuacions

  16.568

 • Reclamacions sobre l'actuació del Síndic

  0