MESURES EXCEPCIONALS DAVANT DEL CORONAVIRUS

Títols de famílies nombroses i monoparentals
La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives prorroga fins al 14/03/2021 la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals que hagen caducat o que caduquen entre l'01/06/2019 i el 13/03/2021, si continuen complint els requisits previstos. Els títols i carnets que caduquen durant aquest període hauran de sol.licitar-ne la renovació en finalitzar l'estat d'alarma i quan escaiga en cada cas.
Veure més