Presentar una queixa/ consulta

Vull presentar una queixa/consulta

Per a presentar una queixa sols has d'emplenar el nostre formulari o enviar-nos una carta signada (model), en què caldrà indicar:

  • Les teues dades personals, el DNI / NIF / CIF/ NIE o passaport, un telèfon de contacte i un domicili a l'efecte de notificacions.
  • Breu explicació del teu problema i de les gestions que has fet davant de l'Administració per a intentar solucionar-lo.
  • Convé que hi adjuntes la documentació que tingues relacionada amb el problema.

Si tens dubtes sobre si el problema que tens pot ser admés com a queixa, planteja'ns la teua consulta a través d'aquest formulari o en la nostra Oficina d'Atenció Ciutadana (telèfon gratuït 900 21 09 70; correu electrònic consultas_sindic@gva.es).

Et recordem que la tramitació de la teua queixa no suspén la execució de les resolucions administratives o judicials ni tampoc interromp els terminis legals per a recórrer en contra d'aquelles.

Aquells missatges que continguen expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes o d'apologia o incitació de la violència, d'activitats il·legals o que atempten contra els principis de la convivència democràtica, seran automàticament eliminats de qualsevol diligència que calga seguir.

Maneres de presentar una queixa o consulta

Si no teniu certificat digital, podeu presentar la vostra queixa a través d'aquesta pàgina web si empleneu el formulari de queixa sense signatura digital.

Les persones usuàries que no tinguen signatura digital podran consultar l'estat de tramitació del seu expedient de queixa a través del telèfon gratuït.

  
     
Li recordem que ha d'adjuntar els escrits que ha dirigit a l'Administració.

D’acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l’accés de la ciutadania als suggeriments i les recomanacions dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades als set dies d’haver estat emeses i en la llengua que el ciutadà o la ciutadana va triar per a comunicar-se amb la institució.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, en totes les nostres resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal

Seu Electrònica

En aquest apartat trobareu, ordenats per data, els suggeriments i les recomanacions emesos pel Síndic de Greuges i acceptats per l'Administració.

Si teniu dubtes sobre si el vostre problema pot ser admés com a queixa

Formuleu-nos una
consulta

Fer una consulta

Oficina d'Atenció
Ciutadana (telèfon gratuït )

900 21 09 70