Actuacions

Administracions que no col·laboren amb el Síndic o que incompleixen les seues resolucions


Els diversos llistats donen accés a les queixes en què s'ha constatat alguna de les circumstàncies següents:

  • a) No es facilita la informació o la documentació sol·licitada (art. 39.1.a).
  • b) No es dona resposta a un requeriment vinculat a un suggeriment o una recomanació formulats des de la institució (art. 39.1.b).
  • c) No s'atenen, tot i haver sigut acceptats, els suggeriments o les recomanacions efectuats des de la institució (art. 39.1.c).
  • d) No es duen a terme les actuacions necessàries per a atendre les recomanacions del Síndic (art. 41).
Tipus d'administració Nombre d'administracions
Local 85
Autonòmica 10
Altres 4

Una vegada desplegades les administracions, si es pitja sobre els números corresponents a les queixes assenyalades, aquestes apareixen de manera individualitzada i es pot accedir al seu contingut.