Mesures excepcionals davant del coronavirus

  • Inici >
  • Mesures excepcionals davant del coronavirus

Mesures excepcionals davant del coronavirus

Títols de famílies nombroses i monoparentals

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives prorroga fins al 14/03/2021 la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals que hagen caducat o que caduquen entre l’01/06/2019 i el 13/03/2021, si continuen complint els requisits previstos. Els títols i carnets que caduquen durant aquest període hauran de sol.licitar-ne la renovació en finalitzar l’estat d’alarma i quan escaiga en cada cas. Veure document

La violència de gènero l’aturem unides

Guia d’actuació per a dones que estiguen experimentant violència de gènere en la situació de permanència domiciliària derivada de l’estat d’alarma per COVID 19. Veure document

Nens amb Trastorn de l’Espectre Autista durant el Confinament

Veure document

Es prorroga el reconeixement del grau de discapacitat

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives prorroga la vigència de les resolucions i dels certificats de reconeixement del grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana que es troben sotmesos a revisió durant l’any 2020.

Veure document