Portal de transparència

Normativa sobre el Síndic

  • Resolució de 16 de març de 2022, d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament del Síndic de Greuges. Veure mes
  • Resolució d’15 de març de 2022, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova el Codi de
    Bon Govern de la institució. Veure més
  • Llei de la Generalitat Valenciana 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges. Veure la llei Veure correccions
  • Llei 36/1985, de 6 de novembre, per la qual es regulen les relacions entre la institució del defensor del poble i les figures similars en les diverses comunitats autònomes. Veure més
  • Normes que han de servir per a garantir la transparència i l’accés dels ciutadans a la informació del Síndic de Greuges en la seua activitat pressupostària i administrativa. Veure més