Portal de transparència

Compatibilitats

Per a l’exercici 2015-2016, s’han atorgat les compatibilitats següents per a exercir la docència en la Universitat d’Alacant, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i les escoles de formació de les administracions públiques (INAP, IVAP, IVASPE, diputacions provincials d’Alacant, València i Castelló, etc.) al següent personal de la institució:

  • José Antonio Ivars Bañuls, secretari general
  • Raphaël R. Simons Vallejo, personal tècnic superior
  • José Conrado Moya Mira, personal tècnic superior
  • Pedro José García Beviá, personal tècnic superior
  • Consuelo Catalá Pérez, personal tècnic superior

Tot això, a l’empara de l’article 28 del Reglament d’Organització i Funcionament del Síndic de Greuges.