Portal de transparència

Compatibilitats

En data 20/12/2019 estan vigents compatibilitats per a:

  • Raphaël R. Simons Vallejo, personal tècnic superior
  • José Conrado Moya Mira, personal tècnic superior
  • Pedro José García Beviá, personal tècnic superior
  • Consuelo Catalá Pérez, personal tècnic superior
  • Juan Bautista Llorca Ramis, personal tècnic superior

Tot això, a l’empara de l’article 28 del Reglament d’Organització i Funcionament del Síndic de Greuges.