Portal de transparència

Informació de rellevància jurídica

D’acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l’accés de la ciutadania a les recomanacions i els suggeriments dictats pel Síndic de Greuges. Aquestes resolucions són publicades als set dies d’haver estat emeses i en la llengua que el ciutadà o la ciutadana va triar per a comunicar-se amb la institució.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, en totes les nostres resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.

  • Resolucions
  • Informes anuals
  • Informes especials