Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • 27 d’abril: Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Soroll

Actualitat del Síndic

27 d’abril: Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Soroll

27-04-2022
27 d’abril: Dia Mundial de la Conscienciació sobre el Soroll

El problema del soroll en els diversos municipis de la Comunitat Valenciana continua sent un motiu habitual de les queixes tramitades en el Síndic de Greuges. Al llarg del 2021, destaquem les molèsties acústiques causades pel funcionament de locals d’oci i de terrasses, el trànsit urbà, la tinença d’animals, el consum d’alcohol a la via pública, les instal·lacions industrials, la recollida de residus sòlids, l’exercici d’activitats molestes, les relacions veïnals a l’interior d’edificis o el comportament incívic d’altres ciutadans. Unes molèsties acústiques que vulneren els drets de les persones que les pateixen.

L’exposició prolongada i continuada al soroll ambiental perjudica la nostra salut. No ho diu solament el Síndic. Els tribunals de justícia han declarat reiteradament que la contaminació acústica per damunt dels límits legals incideix perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili i la protecció de la salut, com també a un medi ambient adequat i un habitatge digne. Per tant, resulta ineludible la seua protecció d’una manera ferma per part dels poders públics.

Així mateix, l’Organització Mundial de la Salut ha catalogat el soroll com el segon factor mediambiental més perjudicial per a la salut a Europa occidental. Segons aquest organisme, l’exposició prolongada a un nivell elevat de sorolls ocasiona efectes negatius sobre la salut de les persones (deficiències auditives, aparicions de dificultats de comprensió oral, pertorbació del son, neurosi, hipertensió i isquèmia), com també sobre la seua conducta social (en particular, reducció dels comportaments solidaris i increment de les tendències agressives).

En totes aquelles situacions en les quals el Síndic adverteix una vulneració de drets i passivitat de l’Administració, instem que aquesta actue amb rapidesa i adopte totes les mesures correctores que resulten pertinents per a erradicar les molèsties i assolir el ple respecte dels drets de les persones afectades. A més, recordem que la passivitat dels poders públics davant d’aquests problemes pot generar responsabilitat patrimonial per funcionament anormal de l’Administració, amb la consegüent obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis (físics, psicològics i morals) que es puguen causar a les persones afectades.

Notícies relacionades