Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Presenta una queixa davant del Síndic per la inadmissió del seu fill en el col·legi públic on està escolaritzada la seua germana

Actualitat del Síndic

Presenta una queixa davant del Síndic per la inadmissió del seu fill en el col·legi públic on està escolaritzada la seua germana

21-09-2021
Presenta una queixa davant del Síndic per la inadmissió del seu fill en el col·legi públic on està escolaritzada la seua germana

Una família es va traslladar a Aldaia (València) des d’una altra Comunitat al setembre de l’any passat per motius laborals. En aquelles dates havia conclòs ja el termini de matriculació i, davant de la falta de places, no van poder escolaritzar els seus fills en el mateix col·legi. No obstant això, segons l’afectat, la inspecció educativa els va comunicar que l’any següent ho podrien fer per “reagrupació familiar”.

Passaren un any complicat quant a la coordinació familiar, ja que els seus fills -de 3r d’Infantil i 3r de primària- entraven i eixien a la mateixa hora tots els dies de dos centres escolars diferents, amb normes d’organització i activitats diferents també.

Al juliol d’enguany van presentar queixa davant del Síndic, perquè Educació els havia denegat la plaça del seu fill menor en el col·legi més pròxim al domicili on cursa estudis la seua altra filla.

Davant d’aquesta situació, des del Síndic recordem que, amb caràcter general, la normativa sobre el procediment d’admissió d’alumnes afavoreix l’accés dels germans a un mateix centre educatiu. Igualment, les lleis educatives reconeixen el dret dels pares i/o tutors a ser oïts en aquelles decisions que afecten l’orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills o pupils.

Per tot això, el Síndic demana a la Conselleria d’Educació que adopte les mesures previstes en la norma per a garantir l’escolarització del fill d’aquesta família en el centre on ja estudia la seua germana.

Vegeu la nostra actuació.

Notícies relacionades