Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Plantegem a Educació ampliar els supòsits per a accedir a la beca salari

Actualitat del Síndic

Plantegem a Educació ampliar els supòsits per a accedir a la beca salari

10-01-2019
Plantegem a Educació ampliar els supòsits per a accedir a la beca salari

La beca salari és un programa d’ajudes lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que el Consell va posar en funcionament durant el curs 2016-2017. Per a optar a aquesta beca salari, l’alumnat ha de ser-ne sol·licitant i beneficiari des del primer curs d’accés a la Universitat.

La intervenció del defensor valencià en aquest assumpte es produeix després de la queixa presentada per una afectada que denunciava que el requisit indicat més amunt excloïa estudiants que no van sol·licitar la beca l’any anterior –ja siga perquè no la necessitaven, ja siga per desconeixement- i que, tanmateix, els hi calia molt i  complien amb tots els altres requisits.

Si bé és veritat que el Síndic no ha observat una actuació irregular per part de l’Administració, ha suggerit a la Conselleria que dote amb més recursos econòmics aquestes ajudes a fi que també hi puguen accedir aquells alumnes les circumstàncies socials i econòmiques dels quals hagen canviat d’un any per a un altre, i que reunisquen els requisits acadèmics i de renda establits.

Veure la resolució del Síndic.

Notícies relacionades