Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Actuació del Síndic per a solucionar les molèsties acústiques que continuen suportant els veïns de l’estació de Renfe d’Alacant

Actualitat del Síndic

Actuació del Síndic per a solucionar les molèsties acústiques que continuen suportant els veïns de l’estació de Renfe d’Alacant

07-11-2017
Actuació del Síndic per a solucionar les molèsties acústiques que continuen suportant els veïns de l’estació de Renfe d’Alacant

El defensor també reclama que s’hi elimine el magatzem de runes i que es duguen a terme totes les gestions possibles a fi d’assolir el soterrament de les vies

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha tornat a dirigir a l’Ajuntament d’Alacant per a fer-li arribar tres recomanacions en relació amb la queixa plantejada per la Plataforma Renfe d’Alacant, juntament amb altres associacions veïnals afectades per les instal·lacions de Renfe a la ciutat.

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Després d’una primera actuació del Síndic l’any 2016, les persones afectades van tornar a demanar la mediació del defensor del poble valencià i manifestaven que no havien notat cap millora en relació amb els sorolls generats per les instal·lacions de RENFE i ADIF, concretament les molèsties acústiques originades per l’estació transformadora i les andanes a l’aire lliure. D’acord amb aquestes persones, tot i les promeses que va fer ADIF, no s’havia adoptat cap mesura efectiva per a pal·liar-hi les molèsties.

Sobre aquesta qüestió, el Síndic recorda en la seua resolució que agents de la Policia Local d’Alacant van comprovar l’incompliment dels límits màxims previstos en la llei valenciana sobre protecció contra la contaminació acústica. A més, Cholbi adverteix que aquesta llei atribueix a l’Ajuntament competències per a iniciar el corresponent procediment sancionador, com també altres mesures addicionals per a reduir al màxim les molèsties acústiques existents a hores d’ara i que ultrapassen els límits legals. I, en aquest sentit,  li recomana que adopte totes les mesures legals que escaiguen per a eliminar la greu contaminació acústica que continuen suportant injustament els veïns de la zona.

SOTERRAMENT DE LES VIES – OBRES VIA PARC- CANVI D’UBICACIÓ DEL TRANSFORMADOR

Pel que fa al futur soterrament de les vies, el Síndic considera transcendental la decidida actuació de l’Ajuntament d’Alacant davant de les diverses entitats, tant estatals com autonòmiques, per a impulsar l’aprovació i execució de la totalitat d’aquest projecte. El defensor també considera imprescindible la mediació de l’Ajuntament davant dels organismes competents per a culminar les obres de la Via Parc (des de l’avinguda d’Orihuela fins al PAU-1), perquè es canvie el transformador elèctric del carrer Ricardo Ferré i perquè no es construïsquen més vies en superfície a la zona de l’estació actual, llevat que es facen al nivell de cota del futur soterrament.

ELIMINACIÓ DEL MAGATZEM DE RUNES

Finalment, el Síndic també urgeix l’Ajuntament a ordenar l’execució dels treballs de neteja necessaris per a eliminar el magatzem de runes de les obres ja realitzades del túnel, ja que es tracta d’una instal·lació que es troba a escassos metres de les cases als barris de Ciutat d’Assís, Florida Portatge i el PAU-1, i constitueix un focus de fem, mala herba i inseguretat, d’acord amb els veïns.

El Síndic de Greuges adverteix en la seua resolució que no té competències legals per a dirigir recomanacions a l’Administració estatal i entitats vinculades a aquesta, com ara el Ministeri de Foment, Renfe, AVANT i ADIF, per la qual cosa aquesta resolució va dirigida únicament a l’Ajuntament d’Alacant, amb independència que haja sigut remesa, perquè en prenga coneixement, a la Subdelegació del Govern a Alacant per a la seua posterior comunicació a les entitats estatals esmentades.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades