Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Contaminació acústica: sorolls dels equips d’aire condicionat en celobert d’un edifici

Actualitat del Síndic

Contaminació acústica: sorolls dels equips d’aire condicionat en celobert d’un edifici

26-01-2018
Contaminació acústica: sorolls dels equips d’aire condicionat en celobert d’un edifici

Recomanem a l’Ajuntament de València que solucione les molèsties acústiques generades pel funcionament d’uns equips d’aire condicionat situats al celobert d’un edifici d’aquesta localitat.

La nostra actuació es va originar després de rebre la queixa d’un ciutadà que des de 2016 s’estava queixant davant de l’Administració local dels problemes de sorolls que injustament suportava com a conseqüència dels equips d’aire condicionat d’un establiment, ubicats al celobert del seu edifici. L’afectat ens indicava que, a pesar de les gestions realitzades i dels escrits presentats, no havia obtingut resposta ni solució al seu problema.

A pesar de la determinant i clara conclusió aconseguida pels servicis tècnics municipals en relació amb la instal·lació dels equips d’aire condicionat, l’informe remés per l’Ajuntament no esmentava quines actuacions havia adoptat després de constatar la infracció de les ordenances indicades.

I és que, d’acord amb l’Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica, queda “expressament prohibida la instal·lació d’unitats externes en patis interiors d’edificació”. Igualment, l’Ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitats indica que l’abocament d’aire calent o fred es realitzarà en espais lliures; mai en patis interiors i tampoc en patis d’illa de cases quan es puguen produir molèsties.

En la nostra resolució també recordem a l’Ajuntament que la passivitat municipal davant d’aquesta infracció comesa podria generar la responsabilitat patrimonial i, en aquest cas, caldria indemnitzar l’afectat pels danys i perjudicis.

Notícies relacionades