Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem la convalidació de l’A2 de valencià per a alumnes de l’escola d’adults sempre que aquests estudis foren anteriors al 2017

Actualitat del Síndic

Demanem la convalidació de l’A2 de valencià per a alumnes de l’escola d’adults sempre que aquests estudis foren anteriors al 2017

07-03-2019
Demanem la convalidació de l’A2 de valencià per a alumnes de l’escola d’adults sempre que aquests estudis foren anteriors al 2017

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha plantejat a la Conselleria d’Educació que homologue els estudis de valencià realitzats en els centres formatius per a persones adultes amb el certificat de nivell A2 de coneixement de valencià, sempre que aquests estudis foren anteriors a l’entrada en vigor de l’Ordre 7/2017/ de 2 de març  i s’haguera superat l’assignatura de Valencià.

Aquesta és la resposta del defensor del poble valencià a la queixa presentada per un ciutadà que va finalitzar els seus estudis per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) l’any 2012, en l’escola d’adults del municipi de Catral. L’afectat havia superat l’assignatura de Valencià en el II nivell del 2n Cicle de Formació Bàsica Permanent d’Adults i manifestava que se sentia discriminat perquè no havia pogut obtindre cap convalidació amb els nivells més bàsics- A1/A2 d’aquest idioma, una situació que el perjudicava a l’hora de presentar-se als processos selectius d’ocupació pública a la Comunitat Valenciana.

Efectivament, el Síndic considera que el coneixement i la certificació dels nivells de coneixement del valencià serveixen com a mèrits en un concurs i com a mèrits per a valorar en les borses de treball temporal de la Generalitat, i que aquests coneixements s’han d’acreditar mitjançant certificats o títols homologats per la Generalitat.

L’actual  Ordre de la Conselleria, que va entrar en vigor l’any 2017, regula els certificats oficials de coneixement de valencià de la Junta Qualificadora, com també l’homologació i la validació de títols i certificats. Tanmateix, res no s’hi diu sobre la situació d’alumnes que van cursar estudis en centres de formació d’adults abans de l’entrada en vigor de l’esmentada ordre, com és el cas del ciutadà que va acudir al Síndic. És per això que Cholbi considera que s’ha produït un buit legal reglamentari, el qual, segons el seu parer, caldria esmenar.

La Conselleria, per la seua banda, ha contestat al Síndic i s’ha mostrat predisposada a estudiar la situació i incloure-la en una futura actualització normativa.

 

Accediu al contingut íntegre de la resolució.

Notícies relacionades