Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem millores per a accedir al bo social de l’empresa de transport públic de València (EMT)

Actualitat del Síndic

Demanem millores per a accedir al bo social de l’empresa de transport públic de València (EMT)

26-07-2017
Demanem millores per a accedir al bo social de l’empresa de transport públic de València (EMT)

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha suggerit a l’Ajuntament de València que per a obtindre el carnet EMT amb TU estudie la possibilitat de justificar el compliment del requisit econòmic  a través de qualsevol altre document que reflectisca les condicions econòmiques actuals i reals de les persones interessades durant l’any natural per al qual se sol·licita l’abonament.

El carnet EMT amb TU, nom que rep el bo social anual per a transport públic d’autobusos de l’EMT, està destinat a persones aturades, amb rendes baixes i empadronades a València. És imprescindible complir amb els tres requisits i acreditar-los degudament per a beneficiar-se d’aquest títol.

La intervenció del defensor del poble valencià es va iniciar fa tres mesos, quan va rebre la queixa d’un veí de València a qui havien denegat aquest bo. El motiu va ser que, d’acord amb la declaració de la renda de 2015 que havia hagut d’aportar per a acreditar la situació econòmica, superava els ingressos mínims estipulats per a tindre accés a aquesta ajuda.

No obstant això, els seus ingressos durant el 2015 es trobaven molt lluny dels actuals. Al febrer de 2017, aquest veí travessava una situació familiar complicada, ell i la seua dona es trobaven en l’atur i cobraven un subsidi, a banda que tenien un menor a càrrec seu. Aquesta realitat econòmica no es corresponia amb la declaració de la renda (del 2015) que va haver d’aportar per a sol·licitar el bo social.

Per al Síndic, resulta evident que la situació econòmica de l’any 2015 no ha de ser necessàriament la mateixa que la de l’exercici per al qual se sol·licita el bo de transport. Si el que es pretén és que aquest carnet siga un instrument que efectivament facilite l’accés al transport públic dels ciutadans amb ingressos mínims, el defensor és partidari de buscar unes altres maneres d’acreditar la situació econòmica, a través de documents que reflectisquen la situació econòmica i social dels sol·licitants en el moment de la sol·licitud i que no es referisquen a exercicis fiscals anteriors, els quals potser que no reflectisquen el seu estat actual d’ingressos.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte

Notícies relacionades