Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Demanem que rectifiquen i reconeguen com a esportista d’elit una gimnasta acrobàtica que va quedar primera en el campionat autonòmic i tercera en el d’Espanya

Actualitat del Síndic

Demanem que rectifiquen i reconeguen com a esportista d’elit una gimnasta acrobàtica que va quedar primera en el campionat autonòmic i tercera en el d’Espanya

07-06-2018
Demanem que rectifiquen i reconeguen com a esportista d’elit una gimnasta acrobàtica que va quedar primera en el campionat autonòmic i tercera en el d’Espanya

El Síndic de Greuges va rebre la queixa d’un pare que denunciava que la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport havia denegat a la seua filla -de 13 anys i gimnasta acròbata- la condició d’esportista d’elit de promoció. Una condició que no comporta cap benefici econòmic però que sí que ajuda a compaginar l’activitat esportiva amb els estudis.

El pare entenia que la seua filla complia amb els requisits exigits per la Generalitat: tenia més de 12 anys i havia quedat en primera posició en el campionat autonòmic i tercera en el campionat d’Espanya, ambdós en la modalitat de trios infantils.

No obstant això, la Conselleria va denegar la petició basant-se en l’apartat 4.2 de l’Ordre de 23 d’abril de 2007, per la qual es regulen els criteris d’inclusió d’esportistes d’elit a la Comunitat Valenciana. Segons aquesta Ordre “els resultats que donen dret a obtindre la condició d’esportistes d’elit hauran de ser obtinguts en campionats de màxima categoria, en referència al nivell de competició. Els resultats obtinguts en competicions de 2n nivell, 2a divisió, 2a categoria, grups d’edats quan existisca un nivell superior que també integre aqueixes edats no donaran dret a obtindre la consideració d’esportista d’elit”.  És a dir, per a l’Administració, la menor no competia en la màxima categoria en què podria haver-ho fet per la seua edat. Segons la interpretació de la Conselleria, la menor –amb 13 anys- hauria d’haver competit en la categoria Senior per a optar a ser esportista d’elit de promoció.

Es tracta d’un argument que no comparteix el Síndic. D’una banda, Cholbi argumenta que l’apartat 4.2 esgrimit per la Conselleria, la redacció del qual és “confusa i deficient” segons el Síndic, es refereix a les competicions per les quals es pot optar a esportista d’elit, i no a la categoria en què està integrada l’esportista. I assenyala que les categories estan definides amb claredat en l’apartat 3 de la mateixa norma.

Per al Síndic està clar que tant el Campionat d’Espanya com el de la Comunitat Valenciana en què va participar l’esportista són competicions de màxim nivell. “Una competició infantil no és inferior a una competició juvenil; és simplement diferent per motius de l’edat de les persones que hi participen”.

Però és que, a més, el Decret 13/2006 -que regula els esportistes d’elit a la Comunitat Valenciana- no presenta cap dubte i defineix l’esportista d’elit nivell promoció com a “esportista de 12 a 16 anys que participe en modalitats i/o proves esportives en competicions oficials de les categories Cadet i inferiors i obtinga resultats en el campionat d’Espanya o campionat autonòmic”. Arribats a aquest punt, el Síndic apel·la al criteri de jerarquia normativa i subratlla que l’Ordre de 23 d’abril de 2007 desplega el contingut del mencionat decret –una norma de rang superior- i per tant no pot contravindre el seu contingut.

Per tot això, el Síndic ha instat la Conselleria a revisar i reconéixer com a esportista d’elit de la Comunitat Valenciana, en nivell promoció, aquesta gimnasta acrobàtica i iniciar el corresponent expedient de responsabilitat patrimonial per funcionament anormal o irregular de l’Administració. També li recomana que modifique el punt 2 de l’apartat 4 de la mencionada ordre perquè siga més clara i taxativa de cara a futures resolucions de reconeixement de la condició d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic

Notícies relacionades