Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Després de la nostra actuació, la Conselleria abona la retroactivitat a l’hereu d’una dona dependent

Actualitat del Síndic

Després de la nostra actuació, la Conselleria abona la retroactivitat a l’hereu d’una dona dependent

21-09-2018
Després de la nostra actuació, la Conselleria abona la retroactivitat a l’hereu d’una dona dependent

A començaments del mes de març d’enguany, es va dirigir a aquesta institució l’hereu d’una persona dependent i ens va indicar que quan va morir sa mare –amb el PIA resolt i cobrant l’ajuda- s’havien congelat els pagaments. L’Administració li va requerir nova documentació de les signatures dels hereus i va presentar el document per registre a l’octubre de 2016. Des de llavors no havia rebut cap comunicació ni resolució respecte d’això.

Després de la nostra actuació, la Conselleria ens comunica que a l’abril de 2018 va dictar una resolució en què reconeixia l’autor de la queixa com a hereu de sa mare i amb el dret al cobrament de 2.384 euros en concepte de retroactivitat corresponent a la totalitat de les anualitats pendents de pagament.

La Conselleria també li va reconéixer, en la seua condició d’hereu, el dret al cobrament de 273 euros pel període comprés entre l’1 de gener i el 31 de gener de 2015, data en què s’extingeix la prestació en morir la seua titular.

Notícies relacionades