Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Dia Internacional per a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social

Actualitat del Síndic

Dia Internacional per a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social

17-10-2017
Dia Internacional per a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social

Dia Internacional per a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social

 

La ciutadania té dret a les prestacions socials reconegudes per llei, un dret subjectiu que no es pot eludir ni substituir per un concepte de beneficència i fins i tot neocaritat.

 

Al març de 2017 vam fer públic un informe en què s’abordava el paper dels servicis socials generals en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social en els municipis valencians durant la crisi econòmica. Una crisi que s’ha acarnissat especialment amb els col·lectius més vulnerables, de manera que ha provocat un desbordament dels servicis socials massa sovint .

 

Conseqüentment, moltes famílies han hagut d’iniciar un dolorós i desesperat pelegrinatge per ONG a fi de trobar cobertura per a les seues necessitats més bàsiques i elementals com ara menjar, bolquers o medicines per a tractaments de malalties cròniques i greus, els quals eren abandonats de vegades per culpa de la manca de recursos.

 

Des del Síndic donem valor a la important tasca de totes aquestes ONG a l’hora de proporcionar atenció, ajuda i suport a les famílies en situacions de risc d’exclusió social. Aquestes ONG han exercit un paper fonamental a l’hora d’amortir i alleujar situacions de necessitat i patiment  en un panorama tan devastador com ara el generat durant els anys més complicats de la crisi. Tanmateix, considerem preocupant  la derivació envers aquestes organitzacions socials per a atendre les necessitats més elementals de les persones més febles i desvalgudes.

 

És per això que el nostre informe conclou amb una trentena de propostes i recomanacions dirigides a l’Administració amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament d’un model de servicis socials en què els drets socials es consoliden com a drets subjectius i en el qual aparega clarament definida, tant la responsabilitat pública, com els mecanismes de participació de tots els actors del sistema.

 

Per la seua banda, el Ple del Consell va aprovar el 30 de juny passat el Projecte de llei de renda valenciana d’inclusió, una nova prestació que substituirà l’actual renda garantida de ciutadania. Des del Síndic vam dirigir a la Conselleria d’Igualtat una sèrie de consideracions en la fase d’avantprojecte d’aquesta norma, i ara considerem urgent la seua aprovació per a consolidar el dret subjectiu a rebre una prestació que cobrisca les necessitats bàsiques de les persones que no tinguen recursos suficients.

Notícies relacionades