Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional: instem a agilitar les valoracions del grau de discapacitat

Actualitat del Síndic

Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional: instem a agilitar les valoracions del grau de discapacitat

03-12-2021
Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional: instem a agilitar les valoracions del grau de discapacitat

En el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, volem recordar la Convenció Internacional de les Persones amb Discapacitat, que va entrar en vigor a Espanya al maig de 2008. El seu objectiu és promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i les llibertats fonamentals per part de les persones amb discapacitat, a banda d’impulsar el respecte a la seua dignitat inherent.

D’acord amb la nostra llei, el Síndic ha de prestar una atenció preferent i prioritària a aquells col·lectius que estiguen en una situació d’especial vulnerabilitat, entre els quals es troben les persones amb diversitat funcional. A més, aquesta norma estableix que el síndic ha de comptar amb un adjunt/a especialitzat en la defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional, una labor que actualment exerceix l’adjunta primera, Concha Bru.

Durant l’any 2021, el Síndic ha tramitat 185 queixes que afecten els drets de les persones amb discapacitat. Els problemes més recurrents han sigut: la demora en la qualificació de grau; la falta d’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques; la inserció laboral; l’accés a recursos professionals i prestacions, o l’equiparació de la incapacitat de l’INSS.

De les diferents problemàtiques destaquem l’incompliment reiterat dels terminis per a resoldre els expedients de valoració del grau de discapacitat, que ha sigut objecte de múltiples recomanacions i suggeriments dictats per aquesta institució.

En el Síndic som conscients dels esforços efectuats per la Conselleria per a agilitar les valoracions de discapacitat. Tanmateix, les resolucions que adjuntem al final, que afecten menors de tres anys i en què la resolució de les sol·licituds de reconeixement de grau de discapacitat ha excedit el termini previst en la llei, són un clar exemple del fet que aquests esforços continuen sent insuficients.

No podem oblidar que aquestes demores comporten perjudicis per a les persones afectades, especialment en el cas de xiquets i xiquetes, ja que no poden accedir a teràpies que són clau en els primers anys de vida, ni tampoc a altres ajudes socioeconòmiques i prestacions que tenen com a objectiu la seua inclusió social.

En els dos casos que detallem els menors han sigut valorats finalment, encara que des del Síndic hem fet constar el nostre rebuig davant de les demores en la tramitació d’aquests expedients, atés que perjudiquen greument els drets reconeguts a les persones amb discapacitat.

11748645.pdf (elsindic.com)

11714747.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades