Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic apressa Cultura a facilitar les visites als béns d’interés cultural de València

Actualitat del Síndic

El Síndic apressa Cultura a facilitar les visites als béns d’interés cultural de València

16-01-2019
El Síndic apressa Cultura a facilitar les visites als béns d’interés cultural de València

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria de Cultura per a recomanar-li per tercera vegada que adopte “amb determinació” totes les mesures que siguen necessàries per a establir el règim de visites públiques dels immobles declarats bé d’interés cultural (BIC).

L’actuació del Síndic es va iniciar després de ser informat des de l’Associació Cercle per la Defensa i Difusió del Patrimoni Cultural de l’incompliment de les recomanacions del defensor valencià sobre aquest assumpte de dates de maig de 2015 i desembre de 2016, tot i que ambdues havien sigut formalment acceptades per l’Administració autonòmica. L’Associació detallava en l’escrit de queixa una sèrie de monuments que es trobaven en aquesta situació (el Palau de Justícia, Col·legi i Església de les Escoles Pies, Col·legi Lluís Vives, etc.) i d’altres, com ara el Palau del Marqués de la Scala, que si bé són visitables, els requisits per a la reserva prèvia podrien implicar una trava per a algunes persones. 

Des de Cultura, es va remetre un informe al Síndic en què comunicaven que havien enviat una carta als titulars dels béns catalogats com a BIC “per a intentar donar solució als inconvenients que planteja el fet que no existisca un règim de visites per a aquests monuments” i que tornarien a dirigir-se a ells per a demanar-los propostes per a accedir-hi. Així mateix, l’informe assabentava el defensor que l’Avantprojecte de la nova llei de patrimoni cultural valencià preveu un règim de visites en les “condicions de gratuïtat que s’hi determinen”, no sols per als béns d’interés cultural, sinó també per als de rellevància local.

Tanmateix, l’actual Llei de patrimoni cultural valencià no presenta cap dubte quant al tema que ens ocupa. L’article 32.1 disposa que els propietaris de béns immobles declarats d’interés cultural hauran de facilitar-hi la visita pública, com a mínim, durant quatre dies al mes, en dies i horaris predeterminats que s’hauran de fer públics amb la difusió adequada.

Per la seua banda, des de l’Associació cultural que es va dirigir al Síndic lamenten que després de més de 20 anys des de l’entrada en vigor de l’esmentada llei, encara “no s’haja resolt definitivament aquest expedient”.

Vegeu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades