Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges demana llibres de text accessibles per a alumnes amb discapacitat visual greu

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges demana llibres de text accessibles per a alumnes amb discapacitat visual greu

10-04-2019
El Síndic de Greuges demana llibres de text accessibles per a alumnes amb discapacitat visual greu

El síndic de greuges de la Comunitat, José Cholbi, ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació que done instruccions als centres docents perquè, a l’hora de seleccionar editorials de llibres de text, es tinga en compte la disponibilitat de materials accessibles per a l’alumnat amb discapacitat visual.

Aquesta és una de les recomanacions dictades pel defensor del poble valencià en relació amb la queixa presentada per mares i pares de fills amb deficiència visual greu. Les persones interessades demanaven la mediació d’aquesta institució perquè aquests menors pogueren disposar, des de l’inici de curs, de llibres de text accessibles en format pdf d’alta definició (format d’arxiu més accessible a les necessitats funcionals relacionades amb la baixa visió). Segons les persones afectades, fins a hores d’ara l’accés a aquest tipus de format depén de la bona voluntat de les editorials: “unes el subministren sense cap problema, d’altres ho fan tard i algunes no ho fan”.

D’acord amb la informació a què ha tingut accés el Síndic, les necessitats dels estudiants amb discapacitat visual no solen estar relacionades amb els continguts de la programació curricular, sinó amb els mitjans tècnics que necessiten per a fer accessibles aquests continguts educatius. És per això que el Síndic considera oportú que l’Administració valenciana els facilite, amb immediatesa, aquells recursos i materials  tecnològics de suport (tauletes digitals) que siguen necessaris per a garantir-los una educació inclusiva de qualitat, tal com recull el  Decret del Consell 104/2018.

Vegeu la resolució del Síndic de Greuges sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades