Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic de Greuges urgeix l’Ajuntament d’Alacant a posar en marxa l’òrgan de participació del Pla d’Inclusió Social

Actualitat del Síndic

El Síndic de Greuges urgeix l’Ajuntament d’Alacant a posar en marxa l’òrgan de participació del Pla d’Inclusió Social

29-12-2022
El Síndic de Greuges urgeix l’Ajuntament d’Alacant a posar en marxa l’òrgan de participació del Pla d’Inclusió Social

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, insta l’Ajuntament d’Alacant a posar en marxa «de manera urgent» la Comissió Municipal d’Inclusió i Drets Socials, òrgan que garanteix la participació democràtica de les entitats socials en la gestió i el seguiment del Pla d’Inclusió.

La intervenció del Síndic en aquest assumpte s’ha produït després de la queixa que va presentar la Plataforma contra la Pobresa, l’Exclusió i la Desigualtat Social a Alacant davant aquesta institució. En aquesta es denunciava que la Comissió «ni s’havia convocat ni s’havia configurat». La Plataforma considerava que, en la pràctica, el pla estava bloquejat i provocava «una manera d’actuar de l’Ajuntament al marge de la seua pròpia normativa» des de fa més d’un any.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alacant aprovà, el 22 de desembre de 2020, el I Pla Municipal d’Inclusió Social de la ciutat, en què es proposava la creació d’una Comissió Municipal d’Inclusió i Drets Socials, la composició de la qual preveu, a més del nivell polític, tècnic i socioeconòmic, tres nivells de caràcter social: entitats del tercer sector, consells consultius i veïnal.

Dos anys després de la seua aprovació, l’Ajuntament d’Alacant continua sense haver creat ni haver posat en marxa la comissió esmentada. Segons el consistori, aquesta situació està motivada pel fet que el Pla d’Inclusió és un dels plans estratègics previstos en l’Agenda Urbana d’Alacant 2030 i fins que aquesta no s’aprove no es desenvoluparan les diverses comissions de seguiment dels plans estratègics de la ciutat.

Així mateix, l’Ajuntament no considera que la creació de la Comissió d’Inclusió siga vinculant, ja que es tracta d’una proposta que no va ser recollida en la part dispositiva de l’acord, sinó que es va anotar en el text del Pla en forma de proposició i no com un deure taxatiu de constitució.

No obstant això, el Síndic entén que «la creació d’aquest Consell en el l Pla d’Inclusió és un òrgan bàsic i essencial per a la seua gestió i participació democràtica i, per tant, la demora en la seua creació no pot basar-se en criteris formals que contravenen principis essencials de la Constitució Espanyola, de l’Estatut d’Autonomia, de la llei de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana i del mateix Pla d’Inclusió.»

A més a més, Luna recorda que el recent Decret 217/2022, de 16 de desembre, del Consell,  estableix l’obligatorietat que tenen els ajuntaments de crear consells locals d’inclusió i drets socials en les ciutats de més de 20.000 habitants.

Consulteu la nostra actuació: 11917858.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades