Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic demana a Torrent que millore la publicació dels pressupostos en el portal de transparència

Actualitat del Síndic

El Síndic demana a Torrent que millore la publicació dels pressupostos en el portal de transparència

26-08-2022
El Síndic demana a Torrent que millore la publicació dels pressupostos en el portal de transparència

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Torrent que es publique en el portal de transparència una versió més senzilla del pressupost municipal. Que redacte un document en llenguatge fàcil, amb gràfics i diagrames, per a permetre la seua comprensió pel conjunt de la ciutadania.

Aquesta recomanació del defensor del poble valencià dona resposta a la queixa presentada per un veí d’aquesta localitat, qui deia que s’havia dirigit diverses vegades a l’Ajuntament de Torrent perquè li facilitaren una informació sobre el pressupost municipal que poguera entendre, ja que el que es publica en la web resultava totalment incomprensible.

El Síndic, per part seua, va comprovar que el pressupost estava publicat en el portal de transparència, però que era difícilment comprensible per a “totes les persones”, amb independència del seu nivell cultural i del major o menor grau de coneixement d’una matèria tan complexa i tècnica com és la informació econòmica i pressupostària. Concretament, en la web de l’Ajuntament de Torrent apareixen 17 carpetes corresponents al pressupost de 2022: la memòria Alcaldia, despeses per programes, despeses per econòmica, estat de previsió d’ingressos, resum de despeses i ingressos, annex d’inversions, bases d’execució, avançament de liquidació de despeses, avançament de liquidació d’ingressos, liquidació exercici 2020, annex de personal, informe economicofinancer, informe d’intervenció, annex de beneficis fiscals, estat de previsió i moviments, publicació de l’aprovació definitiva i pressupost general.

Luna considera que l’Ajuntament de Torrent compta amb mitjans tècnics i materials suficients per a elaborar una versió més senzilla o resumida del pressupost amb gràfics i diagrames que faciliten la seua comprensió. «No es tracta d’eliminar aquesta informació, sinó de mantenir-la publicada en el portal de transparència, juntament amb una versió més senzilla o resumida del pressupost, redactada en llenguatge fàcil, que ajude a la seua comprensió per part de la major part de la ciutadania», conclou el defensor.

Podeu consultar la Resolució: 11878770.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades